Impressum - Agencja Pracy Polfach

Przejdź do treści

PolFach Polnische Facharbeiter
Magdalena Reinhardt
Wilhelmstrasse 18
72793 Pfullingen
Niemcy


tel. 0049 151 459 680 52

internet: www.polfach.de

e-mail: info@polfach.de
Klauzula o ochronie danych osobowych
Firma PolFach Polnische Facharbeiter gwarantuje ochronę danych osobowych i ochronę sfery prywatnej.

Państwa zgoda
Bez Państwa wyraźnej zgody nie nastąpi żadna automatyczna obróbka czy badanie danych osobowych
, czy też wykorzystywanie danych osobowych. Państwa dane zostaną tylko wtedy zapisane, gdy je Państwo firmie PolFach Polnische Facharbeiter udostępnią, wypełniając i odsyłając formularz kontaktowy.

Stosowanie / używanie Państwa danych
Państwa dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie w celu podjęcia kontaktu z Państwem oraz w celu przedstawiania Państwu ofert.

Wycofanie Państwa danych
W każdym czasie macie Państwo prawo do wycofania Państwa danych. Polecenie akceptujemy dr
ogą elektroniczną: info@polfach.de oraz pocztą: PolFach Polnische Facharbeiter,
Wilhelmstrasse 18, 72793 Pfullingen, Niemcy


Oświadczenie o prawach autorskich
Wszystkie teksty, zdjęcia oraz inne materiały opublikowane na tej stronie internetowej podlegają, jeżeli tego nie zaznaczono inaczej, ochronie prawnej i stanowią własność firmy PolFach Polnische Facharbeiter. Każde ich powielanie, rozpowszechnianie, zapamiętywanie, odtwarzanie i przekazywanie ich treści bez wyraźnej pisemnej zgody firmy PolFach Polnische Facharbeiter jest zabronione.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności
Firma PolFach Polnische Facharbeiter opracowała bardzo starannie niniejszą stronę internetową i dba o jej regularną aktualizację. Jednakże podawane przez nas dane służą wyłącznie do przedstawienia informacji ogólnych i nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu Kodeksu Handlowego.
W rzeczywistości dane mogą się różnić od przedstawianych. Zastrzegamy sobie prawo do
ich zmiany.

Firma PolFach Polnische Facharbeiter nie gwarantuje aktualności, poprawności i kompletności informacji zawartych w niniejszej prezentacji internetowej oraz nie zapewnia ciągłego dostępu do niej. W przypadku odnośników do innych stron internetowych, firma PolFach Polnische Facharbeiter nie bierze na siebie odpowiedzialności za treści w nich zawarte. Uruchamiając linki do stron internetowych osób trzecich, opuszczacie Państwo naszą prezentację internetową. W tym przypadku zastosowanie mają odrębne uregulowania, zwłaszcza dotyczące ochrony danych osobowych. Firma
PolFach nie ponosi także odpowiedzialności za udostępnione do ściągnięcia pliki.


© 2012 - 2022 PolFach
Wróć do spisu treści